Från torghandel till galleria

Damer klädda i hatt och kappa köper fisk i saluhallsstånd.
Östermalms Saluhall. Foto: Lennart af Petersens, 1960.
Öppettid
Torsdag 1 mars

11.30–13.00

Pris
100 kronor

Köp biljett

Plats
Östermalm, city

Samlingsplats står på biljetten

Följ med på en resa genom handelns utveckling i Stockholm.

Inget stadsliv utan shopping, talar man om i dag. Handeln är en starkt bidragande faktor för skapande av stadsliv och påverkar hela stadsrummet. Det är framför allt från mitten av 1800-talet med industrialisering och urbanisering som handeln radikalt förändras.

I denna vandring får du följa utvecklingen från slutet av 1800-talet mot en massproduktion som gjorde varor billigare och mer tillgängliga för allt fler människor i alla samhällsklasser, men också en utveckling som med sin arkitektur kom att skapa ett nytt konsumtionssamhälle med varuhus, butikskedjor och gallerior.

Tidigare ägde handeln främst rum längs kajer och på torg och var för de flesta ett sätt att skaffa förnödenheter. Nu skulle handeln komma att bli mycket mer – en hel nöjesindustri, men också en värld där man konsumerar sig till grupptillhörighet, status och identitet.

Guide: Petra Adolfsson, etnolog och konstvetare

Vandringar våren 2018

Torsdag 1 mars 11.30–13.00
Fredag 6 april 17.00–18.30

Tillgänglighet

Det går bra att ta sig fram med rullstol eller barnvagn.