Boka för grupp: Skeppsholmen runt knuten

Foto av Skeppsholmen och Skeppsholmsbron tagen från Nationalmuseum. I förgrunden står två pojkar lutade mot ett räcke, i fonden Gamla Amirilitetshuset
Skeppsholmen och Skeppsholmsbron sedd från Nationalmuseum. I fonden Gamla Amirilitetshuset. Foto: Carl Curman, 1880-1889.

En vandring genom Skeppsholmens maritima miljö och militärt präglade kultur- och arkitektur-historia.

Skeppsholmen är sedan 1935 statligt byggnadsminne. Ön har en lång historia som sträcker sig från medeltidens betesmarker, över 1600-talets örlogsstation, 1700-talets galärer och misär, 1800-talets park- och fritidsområde till dagens populära kulturö.

Vandringen söker sig bakom och mellan byggnader och bråbänkar, hittar kulturhistoriska och arkitektoniska spår av en lång verksamhet; flottan och armén, Karl XII:s drabanter, parkvård, friluftsliv, kalla bad och berömda museer.

Språk: svenska, engelska
Längd: cirka 1,5 timme
Sträcka: cirka 2 kilometer
Plats: Skeppsholmen
Guide: Eva Larsson, byggnadsantikvarie

Tillgänglighet

På grund av backar är tillgängligheten något begränsad för personer med barnvagn eller rullstol.

Gruppbokning

Läs mer om priser och bokning

Uppdaterad