Boka för grupp: Skeppsbroraden med Skeppsbroadeln

Stadsvy med byggnader, folkliv och tätt liggande fartyg.
Utsigt af Stockholm från Skeppsbron. Johan Petter Cumelin, årtal 1790–1800.

En vandring i Skeppsbroradens kvarter i 1600- och 1700-talets Stockholm. Hör om hus, arkitektur, handel, folkliv och skvaller.

Begreppet ”skeppsbroadel” var ursprungligen en ironisk benämning på förmögna och socialt uppåtsträvande handelsmän och grosshandlare. Många av dem hade sina kontor och bostäder samt lager och magasin vid Skeppsbron i Gamla stan, där fartyg lastade varor till och från Sverige. Skeppsbroadeln dominerade utrikeshandeln i Sverige, framför allt genom export av järn.

Språk: svenska
Längd: cirka 1,5 timme
Sträcka: cirka 1 kilometer
Plats: Gamla stan
Guide: Gudrun Wessnert, museipedagog

Tillgänglighet

Det går bra att ta sig fram med barnvagn eller rullstol.

Gruppbokning

Läs mer om priser och bokning

Uppdaterad