Boka för grupp: Den (o)jämställda döden

Gravkors och gravstenar står snett och ojämnt på en kyrkogård. I bakgrunden syns stammarna på höga tallar.
Foto: Sara Danielsson, 2021

Vi vandrar på Skogskyrkogården och reflekterar kring synen på döden genom historien ur ett klass- och genusperspektiv.

På många sätt speglar döden och hur vi hanterar våra döda ett samhälle väl. Vi undersöker vilka strukturer som rådde vid tiden då Skogskyrkogården uppfördes, och varför tankar om ökad jämställdhet och likhet inför döden växte fram just då.

Hur har det egentligen blivit? Under dessa hundra år då vi använt denna begravningsplats, har vi blivit mer lika i såväl livet som döden? Har synen på klass, religion och genus förändrats i begravningsritualer och minnesskapande?

Språk: svenska
Längd: cirka 1,5–2 timmar
Sträcka: cirka 2 kilometer
Guide: Sara Danielsson, museipedagog

Tillgänglighet

Det går bra att komma fram med rullstol eller barnvagn.

Gruppbokning

Läs mer om priser och bokning

Uppdaterad