Kvinnoliv och genushistoria

Fotografi av leende kvinna iklädd uniform sittandes i cockpit på ett flygplan.
Lindarängen. Kvinnlig flygare inuti ett flygplan. Foto: Yngve Karlsson, 1950.

Vi ser på Stockholms historia utifrån människor vars liv och öden tidigare talats tyst om. Där normen varit heterosexualitet och patriarkala skildringar, tittar vi nu på hbtq-historia och kvinnors berättelser.

Följ med i spåren av enastående kvinnor på Söders höjder, till kampen för homosexuellas rättigheter i Humlegården. Vi vänder på historiemyntet och får en långt mer mångfacetterad bild av stadens historia.

Uppdaterad