Boka för grupp: Industrialismens stad

En grupp barn på en trappa till ett trähus i stadsmiljö.
Stigbergsgatan västerut. I bakgrunden Katarina kyrka. Okänd fotograf, 1896.

Södermalms höjder under 1800-talets slut präglades av industrialiseringen, som i sin tur präglade människorna där. Vad skedde och hur påverkades invånarna?

Industrialiseringen kom igång på allvar i Stockholm under senare hälften av 1800-talet. Det blev av stadens mest expansiva perioder då järnvägen anlades, ångbåtar kom, gatubelysning och avloppsnät började byggas och befolkningen mer än fördubblades på knappt 80 år. Hör om nymodigheter som avlösta varandra i ett hiskeligt tempo och som påverkade invånarnas vardag i allra högsta grad

Vi vandrar i området kring Mosebacke torg där tidens nymodigheter byggdes, så som Katarinahissen, brandstationen och vattentornet. Vi går vidare till Blockmakarens hus där Gustav Andersson med familj bodde under tidigt 1900-tal. Änkan Emilia Gustavsson hyrde lägenheten på nedre botten åt gården, där hon bodde med sina fem barn. Huset är återställt som det såg ut då.

Språk: svenska
Längd: cirka 1,5 timme
Sträcka: cirka 2 kilometer
Plats: Södermalm

Tillgänglighet

Vissa trappor förekommer, meddela vid bokning om gruppen vill ha tillgänglighet för rullstol eller barnvagn.

Gruppbokning

Läs mer om priser och bokning

Uppdaterad