Folk och liv

Två yngre kvinnor som sitter på en bänk vid uteservering, Tavern Sankt Erik.
Kungsträdgården. Foto: Göte Tarle, årtal 1950–1959.

Lär dig mer om stockholmarnas levnadsvillkor genom historien och de händelser som förändrat samhället i grunden.

Boka er egen stadsvandring med oss och hör om kampen för rösträtt och demokrati, om industrialiseringen eller om hur sanitet och rent vatten kom att revolutionera livet för stockholmarna. 

Uppdaterad