Boka för grupp: Jugend och nationalromantik

Byggnad med tegelfasad, stentrappor med murade stenblock, utanpåliggande övre entrésektion i sten.
Engelbrektskyrkan, foto Ingrid Johansson.

Stadsvandring med fördjupning i en kort men speciell period i Stockholms bebyggelsehistoria, från slutet av 1800-talet och in i 1920-talet.

I slutet av 1800-talet influeras den klassicistiska arkitekturen och rutnätsstaden av nya formspråk från kontinenten: jugend med sin växtornamentik och nationalromantiken med sin tillbakablick på traditionella material och hantverk.

Under vandringen upptäcker vi byggnader med olika stilvariationer och detaljer. Vi ser hur stadsbyggnadsidealen kraftigt förändras och funderar över periodens bakomliggande ideologier.

Några platser vi stannar på är Drottninggatan, Eriksberg och Lärkstaden.

Språk: svenska
Längd: cirka 2 timmar
Sträcka: cirka 2,4 kilometer
Plats: Norrmalm
Guide: Eva Larsson, byggnadsantikvarie

Tillgänglighet

Det går bra att ta sig fram med barnvagn eller rullstol, med några backiga partier.

Gruppbokning

Boka för grupper.Läs mer om priser och bokning

Uppdaterad