Boka för grupp: Modernismen

Stor hus med glasfasad, fontäner, torg.
Kulturhuset vid Sergels torg, invigt 1974, är ett exempel på den brutalistiska arkitekturstilen. Foto: Lennart af Petersens.

Stadsvandring med fördjupning i stadens arkitektur och stadsbyggnad under modernismen från sent 1800-tal till dagens ”nymodernism”.

Under vandringen hör vi om hur de modernistiska tankarna och idealen från tidigt 1900-tal påverkade arkitektur och stadsstrukturer.

Vi ser på utvecklingen av formspråket och hittar kända och okända modernistiska godbitar i arkitekturen. Vi berör Stockholms moderna stadsomvandling och avslutar med några sentida omdiskuterade projekt och visioner för staden.

Språk: svenska
Längd: cirka 2 timmar
Sträcka: cirka 2,2 kilometer
Plats: Norrmalm
Guide: Eva Larsson, byggnadsantikvarie

Tillgänglighet

Det går bra att ta sig fram med barnvagn eller rullstol.

Gruppbokning

Läs mer om priser och bokning

Uppdaterad