Salongen

Rum med sittplatstrappa, bokhyllor och bord.
Foto: Mattias Ek.

Vår läsesal som passar för mindre föreläsningar, event eller möten med egen ingång från Ryssgården

I Salongen är det fokus på stadens historia och besökare kan få hjälp med att hitta kartor, fotografier och fakta om olika platser. Här kan man även slå sig ner och läsa en stund.

Rummet passar för mindre föreläsningar, event eller möten. 

Rummet har ett toppläge med egen ingång direkt ut till Ryssgården och här har det tidigare varit barnverkstad, samlingslokal och till och med bostäder. Det sägs att stadens slussbetjänt kan ha bott här och då fick synnerligen kort väg till sitt arbete nere vid Slussen.

I samband med uthyrning kan museet erbjuda flera aktiviteter för grupper såsom visning av museet, konstvandring, föremålspresentation, temaföreläsning eller en stadsvandring.

Fakta om rummet

Storlek: 4,5 x 18 meter, cirka 80 kvadratmeter

Antal: 25 sittande gäster på fasta gradänger, kan kompletteras för upp till 35 sittande; cirka 60 personer vid mingel. 

Pris:

 • hel dag (endast måndagar) 08.00–17.00; 8 000 kronor
 • halv dag, 08.00–12.00 eller 13.00–17.00; 5 000 kronor
 • minimidebitering 2 250 kronor

Salongen kan endast hyras när museet i övrigt är stängt. Museets öppettider

I rummet finns projektor, duk, mikrofon och fri tillgång till wifi.

Prislista för alla museets lokaler

Information om uthyrning och allmänna villkor hittar du längre ner på denna sida.

Bokning konferens och event

Kontakt: Maria Avellone Neel, 08-508 316 01, e-post

Vi bekräftar alla bokningar per e-post. När vi bekräftat din bokning är den bindande. Eventuella kostnader för extra personal, vakter, bärhjälp eller andra önskemål diskuteras vid bokning. Faktura skickas efter evenemanget.

Vem får hyra?

Bokning av Stadsmuseets lokaler får endast ske för slutna sällskap eller föreläsningar med föranmälan om inte annat specificerats i samråd med museets bokning.

Uthyrning av Stadsmuseets lokaler tillåts för ideella, kommersiella, politiska eller privata arrangemang enligt följande:

 • hyresgästen skall acceptera respektive verksamhets sedvanliga bokningsvillkor
 • arrangemanget får inte störa omgivningen
 • ingen reklam/agitation tillåts utanför hyreslokalen
 • hyresgästen skall tillse att det av inbjudan tydligt framgår vem som svarar för arrangemanget
 • vid alla publika arrangemang ska museet vara medarrangör och innehållet måste godkännas i förväg
 • lokalupplåtaren har rätt att avbryta mötet utan återbetalningsskyldighet av erlagd hyra vid kränkning av enskild person, hets mot folkgrupp eller om arrangemanget av museet anses kunna orsaka befarad ordningsstörning
 • förhyraren ansvarar för ordningen vid mötet och därvid uppkomna kostnader för anlitande av vaktbolag.

Allmänna villkor för att hyra lokal för konferens och event på Stadsmuseet i Stockholm

Allmänna villkor för att hyra lokal för konferens och event på Stadsmuseet i Stockholm

Avbokning

De stora salarna Sevenbomsalen och Winbladssalen kan avbokas fram till 15 dagar före evenemangsdagen utan att debitering sker. För Fogelströmrummet, Bellmanrummet, Salongen och Källarstugan gäller 6 arbetsdagar.

Om lokalerna

På grund av den kulturhistoriskt känsliga miljön upplåts inte lokalerna för arrangemang som kräver omfattande utrustning, förändringar eller ombyggnationer. Stor försiktighet ska iakttas för att undvika skador på golv och övriga ytskikt. Rök, öppen eld, marschaller eller ljuslyktor får inte förekomma i lokalerna.

Om hyresgästen engagerar annan part för att genomföra de praktiska arrangemangen ska denne godkännas av hyresvärden. Hyresgästen är dock alltid ansvarig för arrangemanget gentemot staden. Hyreskontraktet får inte överlåtas på annan part.

Tillgång till garderober och toaletter vid entré och i anslutning till lokalerna ingår i lokalhyran. Övriga tjänster debiteras separat efter överenskommelse vid bokning.

Alla förberedelser i lokalerna ska godkännas av Stadsmuseet och tid för detta ska förbokas. Skrymmande emballage ska bortforslas vid dagens slut. Nödutgångarna får under inga omständigheter vara begränsade för framkomlighet.

Mat och dryck får endast serveras på anvisad plats.

Personal

Stadsmuseet engagerar personal för event och säkerhet och har rätt att på hyresgästens bekostnad anlita ytterligare personal om hyresvärden bedömer att det krävs.

I lokalhyran ingår vardagar en eventvärd vid ankomst, pauser och avslut för dagen för grupper upp till 50 personer. Under helger och röda dagar tillkommer 20 % på priserna. Kostnad för extra eventvärd är 550 kronor per timme och vakt 900 kronor per timme.

Ansvar

Hyresgästen ansvarar för att deltagarna i arrangemanget informeras om de risker som kan vara förenade med arrangemanget och för att föreskrifter och övriga anvisningar följs. Hyresgästen ansvarar för att förmedla Stadsmuseets villkor och regler vidare till anlitade underentreprenörer. Anvisningar om in- och utpassering i lokalerna ska följas både vad gäller personer och material. Hyresgästen ansvarar för att obehöriga personer inte ges tillträde till lokalen och att det inte vistas fler personer i lokalen än vad som anmälts.

Hyresgästen ska utse en ansvarig kontaktperson som finns tillgänglig i lokalen under hela upplåtelsetillfället samt meddela namn på denne till både Stadsmuseet och entreprenör för servering.

Skada på lokalen, utrustning eller inventarier ska omedelbart anmälas till Stadsmuseets personal. Skador som orsakats av hyresgästen, dennes personal, medhjälpare, leverantörer eller gäster ska ersättas av hyresgästen.

Stadsmuseet ansvarar inte för egendom som lämnats i lokalen efter hyrestidens utgång.

Hyresgästen ansvarar för att rapportera musikunderhållning till STIM, SAMI och liknande organisationer.

Mattor, tyger eller liknande som ska användas på Stadsmuseet måste vara brandklassade och detta ska kunna styrkas med skriftligt intyg. Hyresgästen måste, på anmodan från museet, kunna tillhandahålla tyger för proveldning.

Rökning är endast tillåten utomhus på anvisad plats.

Stadsmuseet har ingen egen parkering utan all parkering hänvisas till gatumark.

In- och avrigg i Stadsmuseet

Nedan följer en instruktion för att underlätta in- och avrigg i samband med evenemang.

Inrigg

Er kontaktperson ska anmäla sig i entrén på museet. Här möter ansvarig evenemangsvärd upp och visar vilken väg evenemangets gods ska tas in.

 • Det är inte tillåtet att fästa något på väggarna.
 • Scenpodier och stativ med metallben får inte ställas direkt på golvet. Skydd måste finnas mellan ben och golv. Möblering får ej hindra framkomligheten vid nödutgångar.
 • Bud till Stadsmuseet ska meddelas i förväg. En ansvarig person från arrangören måste stå som mottagare och finnas på plats för att ta emot budet om inte annat överenskommits.
 • Dagtid fram till 17.00 pågår ordinarie verksamhet inklusive guidade visningar av Stadsmuseet och hänsyn ska tas till dessa. För öppettider kvällar, se våra öppettider
 • Användning av rök, eld och fyrverkerier är förbjudet.

Avrigg

 • När evenemanget är slut ska avriggningen påbörjas direkt. Hämtning med bud ska ske på anvisad plats. Tejprester och liknade ska tas bort för att undvika kostnader för extra städning.
 • Eventvärd eller annan personal ska finnas kvar under hela avriggningen och innebär en kostnad för arrangören.
 • Utlastning av gods ska ske genom anvisad ytterdörr. Ytterdörrar får aldrig öppnas utan att en eventvärd är närvarande, om så sker går det ett larm.

Utöver dessa villkor hos oss följer vi även Stockholms stads generella villkor och regler för lokaluthyrning som du kan hitta här.

Om huset, Södra stadshuset

Här har det funnits punschfabrik, fängelsehålor, skola, kyrka, teater, bostäder, tillverkning av likkistor, försäljning av gödsel, vinhandel och krog. Kring 1924 fanns även en kommunal tvättstuga med tvätthoar och mangel. Då passade kvinnorna på att bada barnen i det sköna varma vattnet.

I samband med byggandet av Slussen 1932 diskuterades om huset inte borde rivas, då det var mycket nedgånget. Men stora fynd som Riddarholmsskeppet behövde en plats dit publik kunde komma. Museet grundades 1937 och öppnade som Stockholms stadsmuseum 1942.

Huset som har drygt 100 rum har varsamt renoverats 2015–2019. Det har fått större publika ytor, nya utställningar, ny museibutik och mer plats för konferenser och event.

Uppdaterad