Visningar på museet

Foto på tre barn som går på led i museet. Barnen syns genom en öppen dörr. Till höger på fotot syns delar av museets utställning.
Foto: Mattias Ek

Lekfulla och lärorika visningar inne i museet för barn.

Gör en tidsresa med Stadsmuseet och lär dig om hur det kunde vara att vara ett barn i Stockholm förr i tiden!

Uppdaterad