Kvarteret Svalan

Kvarteret Svalan ligger i Stockholms city, nära T-centralen. 1991 gjordes en stor arkeologisk undersökning, då alla gamla hus hade rivits för att ge plats åt ett nytt kontorshus. Grävningen blev oerhört fyndrik. Med fyndens hjälp kan vi finna spår av stockholmare ända tillbaka till 1200-talet.

De arkeologiska undersökningarna som gjordes i samband med att kvarteret Svalan revs 1991 är den enskilt största kunskapskällan till Norrmalms historia. Från att under medeltiden ha varit en lantlig idyll i skuggan av Klara kloster växte här Stockholms första förort fram. Nere i hamnkvarteret, bland lagerbodar, krogar och svinhus bosatte sig samhällets sämre lottade i enkla trähus.

I utställningen berättar vi om vad människorna åt, hur de bodde, deras syn på kroppen och om sex på 1600-talet. Vi träffar bland annat den föräldralösa flickanElisabett Månsdåtter som tog sig in i slottet för att klaga inför drottning Kristina ochLisbetha Olsdotter,en kvinna från Uppland som lämnade sin make och sina barn och for till Stockholm. Där började hon klä sig i manskläder och kalla sig Matts Ersson.

Norre förstaden blev stadsdelen Norrmalm

Till en början var det framför allt enklare trähus som byggdes på Norrmalm. Gatorna var smala och krokiga. Människor och djur trängdes med varandra.På 1600-talet hade befolkningen vuxit kraftigt och Norrmalm var nästan som en egen stad. Den kallades Norre förstaden. Gatorna drogs raka och hus revs eller flyttades. Drottninggatan är en sådan rak 1600-talsgata.

På 1700- och 1800-talen byggdes stenhus. Kvarteret Svalan låg mitt i de gamla klarakvarteren. Där fanns många tidningars kontor och tryckerier. I kvarteret Svalan låg Stockholms-Tidningen och Aftonbladet.

Utställningen visar många av de arkeologiska fynd som gjordes, men lyfter också fram människor av kött och blod från 1600-talets Stockholm. Läs hela den arkeologiska rapporten

Utställningen visades till januari 2015.

Utställningen visas i samarbete med AFA Försäkring och AMF Fastigheter.

 • Öppettider

  Stadsmuseets byggnad är stängd för ombyggnad. Vi öppnar igen 18 januari 2019.

  Läs om ombyggnaden av Stadsmuseet på Stockholm växer

 • Stadsmuseet på vift 2015–2017

  Under stängningen flyttar vi ut vår verksamhet på stan!

  Stadsmuseet dyker upp på andra museer, Faktarummet flyttar in hos Stadsarkivet och vi har fler stadsvandringar än någonsin!

  Se vad som händer i kalendariet

 • Kontakt

  Telefon: 08-508 316 20

  stadsmuseet@stockholm.se

  Telefon till stadens växel
  08-508 316 00 (kontorstid)

  Postadress
  Stadsmuseet
  Box 15025
  104 65 Stockholm

  Fler kontaktuppgifter
  Leveransadresser, Faktarummet, chefer, byggnadsärenden, frågor om bokningar och konferenser.

  Nyhetsbrev
  Håll dig uppdaterad om vad som händer på museet. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

  Följ Stadsmuseet
  Facebook
  Twitter
  Instagram
  Youtube

Uppdaterad