Källarstugan på museet där även krogen Södra Stadshuskällaren låg. Foto: Mattias Ek

Källarstugan

Detta är platsen där en av Stockholms äldsta krogar öppnade i början av 1700-talet: Södra stadshuskällaren

I Källarstugan kan man ordna möten, bjuda in till afternoon-tea eller måhända en afton med sång och musik?

Här serverades mat, öl och så småningom vin. I mitten på 1700-talet så var det Madame Jöransson som ärvde rörelsen av sin man. I hans bouppteckning finns en tydlig beskrivning av att rörelsen var en av Stockholms finare källarstugor. För att få kallas källare behövde man ha en utbildad vinskänk.

Krogen hade gott rykte och här ordnades många fester med prominenta gäster, bland dem Carl Michael Bellman, Gustav III och Ulla Winblad. Och så stortjuven Lasse-Maja som säkert berättade om sina eskapader i skenet av fotogenlamporna.

I samband med uthyrning kan museet erbjuda flera aktiviteter för grupper såsom visning av museet, konstvandring, föremålspresentation, temaföreläsning eller en stadsvandring. 

Mat och dryck offereras separat.

Fakta om rummet

Storlek: 4,5 x 6,7 meter, cirka 30 kvadratmeter 

Antal: 25 vid sittande bord 

Pris:

 • Hel dag 08.00–17.00, 7 000 konor
 • Halvdag 08.00–12.00 eller 13.00–17.00, 4 500 kronor
 • Minimidebitering 2 250 kronor.

Obs! Källarstugan kan endast hyras när museet i övrigt är stängt. Se museets öppettider här.

I rummet finns ingen befintlig konferensteknik, det kan offereras separat. Det är fri tillgång till wifi i hela huset.

Prislista för alla lokaler på museet hittar du här

Bokning konferens och event

Maria Avellone Neel, 08-508 316 01, konferens.stadsmuseet@stockholm.se

Vi bekräftar alla bokningar per e-post. När vi bekräftat din bokning är den bindande. Eventuella kostnader för extra personal, vakter, bärhjälp eller andra önskemål diskuteras vid bokning. Faktura skickas efter evenemanget.

Avbokning

Källarstugan kan avbokas fram till 6 arbetsdagar innan datumet för evenemanget, utan att debitering sker.

Om huset, Södra Stadshuset

Här har det funnits punschfabrik, fängelsehålor, skola, kyrka, teater, bostäder, tillverkning av likkistor, försäljning av gödsel, vinhandel och krog. Kring 1924 fanns även en kommunal tvättstuga med tvätthoar och mangel. Då passade kvinnorna på att bada barnen i det sköna varma vattnet.

I samband med byggandet av Slussen 1932 diskuterades om huset inte borde rivas, då det var mycket nedgånget. Men stora fynd som Riddarholmsskeppet behövde en plats dit publik kunde komma. Museet grundades 1937 och öppnade som Stockholms stadsmuseum 1942.

Huset som har drygt 100 rum har nu varsamt renoverats under 2015-2019. Det har fått större publika ytor, nya utställningar, ny museibutik och mer plats för konferenser och event.

Vem får hyra?

Bokning av Stadsmuseets lokaler får endast ske för slutna sällskap eller föreläsningar med föranmälan om inte annat specificerats i samråd med museets bokning.

Uthyrning av Stadsmuseets lokaler tillåts för ideella, kommersiella, politiska eller privata arrangemang enligt följande:

 • Hyresgästen skall acceptera respektive verksamhets sedvanliga bokningsvillkor.
 • Arrangemanget får inte störa omgivningen.
 • Ingen reklam/agitation tillåts utanför hyreslokalen.
 • Hyresgästen skall tillse att det av inbjudan tydligt framgår vem som svarar för arrangemanget.
 • Vid alla publika arrangemang ska museet vara medarrangör och innehållet måste godkännas i förväg.
 • Lokalupplåtaren har rätt att avbryta mötet utan återbetalningsskyldighet av erlagd hyra vid kränkning av enskild person, hets mot folkgrupp eller om arrangemanget av museet anses kunna orsaka befarad ordningsstörning.
 • Förhyraren ansvarar för ordningen vid mötet och därvid uppkomna kostnader för anlitande av vaktbolag.

Allmänna villkor för att hyra lokal för konferens och event på Stadsmuseet i Stockholm

Informationen kan laddas ner här

Avbokning

De stora salarna Sevenbomsalen och Winbladssalen kan avbokas fram till 15 dagar innan datumet för evenemanget, utan att debitering sker. För Fogelströmrummet, Bellmanrummet, Salongen och Källarstugan gäller 6 arbetsdagar.

Om lokalerna

På grund av den kulturhistoriskt känsliga miljön upplåts inte lokalerna för arrangemang som kräver omfattande utrustning, förändringar eller ombyggnationer. Stor försiktighet ska iakttas för att undvika skador på golv och övriga ytskikt. Rök, öppen eld, marschaller eller ljuslyktor får inte förekomma i lokalerna.

Om hyresgästen engagerar annan part för att genomföra de praktiska arrangemangen ska denne godkännas av hyresvärden. Hyresgästen är dock alltid ansvarig för arrangemanget gentemot staden. Hyreskontraktet får inte överlåtas på annan part.

Tillgång till garderober och toaletter vid entré och i anslutning till lokalerna ingår i lokalhyran. Övriga tjänster debiteras separat efter överenskommelse vid bokning.

Alla förberedelser i lokalerna ska godkännas av Stadsmuseet och tid för detta ska förbokas. Skrymmande emballage ska bortforslas vid dagens slut. Nödutgångarna får under inga omständigheter vara begränsade för framkomlighet.

Mat och dryck får endast serveras på anvisad plats.

Personal

Stadsmuseet engagerar personal för event och säkerhet och har rätt att på hyresgästens bekostnad anlita ytterligare personal om hyresvärden bedömer att det krävs.

I lokalhyran ingår vardagar en eventvärd vid ankomst, pauser och avslut för dagen för grupper upp till 50 personer. Under helger och röda dagar tillkommer 20% på priserna. Kostnad för extra eventvärd är 550:-/h och vakt 900:-/h.

Ansvar

Hyresgästen ansvarar för att deltagarna i arrangemanget informeras om de risker som kan vara förenade med arrangemanget och för att föreskrifter och övriga anvisningar följs. Hyresgästen ansvarar för att förmedla Stadsmuseets villkor och regler vidare till anlitade underentreprenörer. Anvisningar om in- och utpassering i lokalerna ska följas både vad gäller personer och material. Hyresgästen ansvarar för att obehöriga personer inte ges tillträde till lokalen och att det inte vistas fler personer i lokalen än vad som anmälts.

Hyresgästen ska utse en ansvarig kontaktperson som finns tillgänglig i lokalen under hela upplåtelsetillfället samt meddela namn på denne till både Stadsmuseet och entreprenör för servering.

Skada på lokalen, utrustning eller inventarier ska omedelbart anmälas till Stadsmuseets personal. Skador som orsakats av hyresgästen, dennes personal, medhjälpare, leverantörer eller gäster ska ersättas av hyresgästen.

Stadsmuseet ansvarar inte för egendom som lämnats i lokalen efter hyrestidens utgång.

Hyresgästen ansvarar för att rapportera musikunderhållning till STIM, SAMI och liknande organisationer.

Mattor, tyger eller liknande som ska användas på Stadsmuseet måste vara brandklassade och detta ska kunna styrkas med skriftligt intyg. Hyresgästen måste, på anmodan från museet, kunna tillhandahålla tyger för proveldning.

Rökning är endast tillåten utomhus på anvisad plats.

Stadsmuseet har ingen egen parkering utan all parkering hänvisas till gatumark.

In- och avrigg i Stadsmuseet

Nedan följer en instruktion för att underlätta in- och avrigg i samband med evenemang.

Inrigg

Er kontaktperson ska anmäla sig i entrén på museet. Här möter ansvarig evenemangsvärd upp och visar vilken väg evenemangets gods ska tas in.

 • Det är inte tillåtet att fästa något på väggarna.
 • Scenpodier och stativ med metallben får inte ställas direkt på golvet. Skydd måste finnas mellan ben och golv. Möblering får ej hindra framkomligheten vid nödutgångar.
 • Bud till Stadsmuseet ska meddelas i förväg. En ansvarig person från arrangören måste stå som mottagare och finnas på plats för att ta emot budet om inte annat överenskommits.
 • Dagtid fram till kl. 17.00 pågår ordinarie verksamhet inkl guidade visningar av Stadsmuseet och hänsyn ska tas till dessa. Torsdagar är det kvällsöppet till 20.00.
 • Användning av rök, eld och fyrverkerier är förbjudet.

Avrigg

 • När evenemanget är slut ska avriggningen påbörjas direkt. Hämtning med bud ska ske på anvisad plats. Tejprester och liknade ska tas bort för att undvika kostnader för extra städning.
 • Eventvärd eller annan personal ska finnas kvar under hela avriggningen och innebär en kostnad för arrangören.
 • Utlastning av gods ska ske genom anvisad ytterdörr. Ytterdörrar får aldrig öppnas utan att en eventvärd är närvarande, om så sker går det ett larm.

Utöver dessa villkor hos oss följer vi även Stockholms stads generella villkor och regler för lokaluthyrning som du kan hitta här.

Uppdaterad