Kommande: Nationella minoriteter i Stockholm

Flaggor och symboler; text: Vems är du?

Utifrån människors berättelser, personliga föremål, ljudberättelser och nytagna fotografier av Johan Stigholt möter du stockholmare i deras vardag.

29 januari–21 augusti 2022
Tunnvalvet, plan 0. Fri entré

I utställningen kan du ta del av erfarenheter och minnen som rymmer samhörighet, stolthet och upprymdhet, sorg och tystnad. Utställningen berättar också om den långa historia som de nationella minoriteterna har i Stockholm.

Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är sedan år 2000 Sveriges nationella minoriteter. Samer är även Sveriges urfolk. Finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska är minoritetsspråk.

Rätten till sitt språk, sin historia, sitt arv är central i lagen om nationella minoriteter: att kunna identifiera sig själv, som både grupp och individ. Utställningsbildens text ”Vems är du?” uppmuntrar till ett utforskande av tillhörighetens betydelse. Det är en vanlig fråga för att identifiera någon utifrån en släkt eller en plats. Staden har historiskt sett varit en miljö där sådana band till nedärvd tillhörighet kapas. För andra blir rötter och arv viktigare.

De nationella minoriteterna och urfolket samerna har en lång historia i Stockholm. Få känner till den och de villkor som har präglat deras närvaro. De har levt och verkat här i en mångkulturell och flerspråkig stad. I århundraden har de också drabbats av förtryck: förföljelse, förbud, rasbiologi, försvenskningspolitik. Det har satt djupa avtryck i hur var och en valt att dölja eller uttrycka sin minoritetstillhörighet.

Projekt om nationella minoriteter

2020–2022 arbetar Stadsmuseet i ett mindre kunskapsuppbyggande projekt varav denna utställning är en del, liksom programverksamhet. I projektet ingår även en digital insamling av berättelser.

Nationella minoriteters liv och livsvillkor i Stockholm

Tack för att du håller avstånd!
Läs om corona och ditt besök

Uppdaterad