Kommande: Vems är du?

Tre människor på en farstukvist.
Tre generationer: Laila 85 år (i mitten), hennes dotter Yvonne 62 år (till vänster) och Yvonnes son Sebastian 38 år (till höger).
""
”Tyckte det var konstigt att vi inte kallade oss samer. Och varför ingen sagt något om tvångsförflyttningarna. Det har nog varit en rädsla som förts över mellan generationer.” Sebastian, 38 år
En flagga på en uteplats.
”Jag har inte vågat ha sameflaggan uppe utanför mitt hus, förrän de senaste fem åren. Nu har jag det och ibland stannar folk upp och frågar nyfiket om den.” Laila, 85 år.

Möt nationella minoriteter i deras Stockholmsvardag.

29 januari 2022–22 augusti 2022
Tunnvalvet, plan 0. Fri entré

Vernissage 29 januari

Utställningen ger historiska tillbakablickar men bygger på människors berättelser här och nu. Det är erfarenheter och minnen som rymmer samhörighet, tystnad och stolthet, sorg och upprymdhet.

Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är sedan år 2000 Sveriges nationella minoriteter. Samer är även Sveriges urfolk. Finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska är minoritetsspråk.

Rätten till sitt språk, sin historia, sitt arv är central i lagen om nationella minoriteter: att kunna identifiera sig själv, som både grupp och individ. Titeln ”Vems är du?” uppmuntrar till ett utforskande av tillhörighetens betydelse. Det är en vanlig fråga för att identifiera någon utifrån en släkt eller en plats. Staden har historiskt sett varit en miljö där sådana band till nedärvd tillhörighet kapas. För andra blir rötter och arv viktigare.

De nationella minoriteterna och urfolket samerna har en lång historia i Stockholm. Få känner till den och de villkor som har präglat deras närvaro. De har levt och verkat här i en mångkulturell och flerspråkig stad. I århundraden har de också drabbats av förtryck: förföljelse, förbud, rasbiologi, försvenskningspolitik. Det har satt djupa avtryck i hur var och en valt att dölja eller uttrycka sin minoritetstillhörighet.

I utställningen visas nytagna fotografier av Naina Helén Jåma och Johan Stigholt.

Projekt om nationella minoriteter

2020–2022 arbetar Stadsmuseet i ett mindre kunskapsuppbyggande projekt varav denna utställning är en del, liksom programverksamhet. I projektet ingår även en digital insamling av berättelser.

Nationella minoriteters liv och livsvillkor i Stockholm

Uppdaterad