Arkiverat: Stockholmskörer

Kvinnor i utsmyckade dräkter och hårsmycken.
Kören Tigris fåglar. Foto: Gustav Bergmark.

Utställningen visades 27 april– 1 mars 2020.

 

Plan 3. Fri entré

Det är något speciellt och nästan lite magiskt med körsång. När olika röster sjunger tillsammans skapas det så kallade ”körsoundet”. Varje röst är unik men tillsammans med de andra i kören skapas en gemensam klang.

I Stockholms finns många olika slags körer. En del består av professionella sångare, andra av glada amatörer. Några sjunger soul, andra klassiskt eller visor. En del står stilla och sjunger medan andra dansar. Några körer är kyrkliga, andra politiska. Ibland har sångarna samma ålder eller kön. Lika ofta är åldern lika skiftande som könstillhörigheten. Men gemensamt har de alla kärleken till musiken. I utställningen möter vi fem körer i Stockholm:

Tigris fåglarär en damkör som lyfter fram det irakiska musikaliska kulturarvet. Tigris fåglar sjunger både på arabiska och svenska och har ett tydligt budskap om mänskliga rättigheter. Kören grundades 2008

Hjorthagens kammarkörär blandad kör och består av erfarna sångare. I repertoaren finns såväl traditionell som nyskriven körmusik och Hjorthagskyrkan är den främsta scenen. Kören grundades 2016.

Stockholms Gaykörsamlar sångintresserade homo-, bi- och transsexuella män som tillsammans vill utvecklas musikaliskt och inom gruppen skapa en egen gruppidentitet. Kören grundades 1982.

Sounding Joyär en blandad gospelkör, men sjunger också annan musik. Som namnet antyder är det glädjen inför musiken som styr repertoar och framträdanden. Kören grundades 1999.

Rösten från det blåär en blandad kör med professionella musiker som med stor inlevelse framför både egna och andras sånger. Kören sjunger inte efter noter utan lär sig på gehör. Kören grundades 2013.

Uppdaterad