Ulla, min Ulla

Teckning föreställande en hamn med fartyg, en kvinna med parasoll går ombord på en båt.
Rodar trappan wid Skeps Bron. Elias Martin, årtal 1772–1808. Kvinnan med parasoll som stiger ombord anses föreställa Ulla Winblad.

Många av figurerna i Bellmans diktning hade verkliga förebilder. Den diktade Ulla Winblad gjorde först entré på 1760-talet i den unge Carl Michael Bellmans föreställning Bacchi Orden.

Namnet Ulla Winblad var ett alter ego som Maria Christina Kiellström började använda i tjugoårsåldern. Bellman lånade hennes namn till epistlar och sånger. De spreds och blev populära och gjorde Ulla Winblad vida känd. Carl Michael Bellman föddes år 1740 på Dauerska malmgården, intill Maria Magdalena kyrka. I tjugoårsåldern gjorde han succé i Stockholms nöjesliv med sina humoristiska framföranden.

Dödsmask av Carl Michael Bellman

Kopia i gips, tillverkad 1935. Den ursprungliga dödsmasken av Bellman gjordes av Johan Tobias Sergel

Flera avgjutningar har gjorts från detta original. Dödsmasker var vanliga i Europa från medeltiden och framåt. De skapades genom avgjutningar av de avlidnas ansikten. 

Ur Stadsmuseets samlingar (SSM 42005)

Originalhandskrift av Carl Michael Bellman

Epistel 48 Hvaruti afmålas Ulla Winblad s hemresa från Hessingen i Mälaren en sommar-morgon 1769

Ur Stadsmuseets Bellmansamling

Bellmans morgonsup med smörgås i hand, trött och trumpen

Johan Tobias Sergel (1740–1814), reproduktion

Original Nationalmuseum

Bacchi tempel

Från 1783 med illustration av Elias Martin

Illustationen föreställer en gravid Ulla Winblad med luta på magen och med bildtexten: ”Puff… hvad det kostar på när hon ser ned på kragen. Knapt tippen uppå Skon hon skönja kan för Magen.”

Sällskapet Bellmans minne

Rodartrappan vid Skeppsbron

En kvinna i styvkjol och schäferhatt (eller ”herdinnehatt”) som kliver ombord på en båt.Elias Martin (1739–1814)

Bilden har tolkats som en illustration till Fredmans epistel ”Stolta stad!” som beskriver hur Ulla lämnar staden för Djurgårdens nöjen.

Ur Stadsmuseets samlingar (SSM 100315)

Förstautgåva av Fredmans sånger

Från 1791

Carl Michael Bellman lät binda in utgåvan och skänkte till vännen Daniel Kempensköld i sonen Carls namn.

Från Sällskapet Bellmans minne

På väggen:

Bellevue vid Roslagstull

1780-1789, Johan Fredrik Martin (tillverkare)

Ur Stadsmuseets samlingar (SSM 25849)

Orangeriet i Kungsträdgården

Pehr Hilleström, 1791

(Vauxhallen) illuminerad vid Borgerskapets fest den 21 augusti 1791 med anledning av Gustav III:s hemkomst från Aachen.

Ur Stadsmuseets samlingar (SSM 14549)

Uppdaterad