Oktober 1765

Teckning av en kvinna som ammar sitt nyfödda barn i en säng.
Studie till "The Tender Mother". Elias Martin.

Det är outhärdligt svårt att föda barn, men barnmorskan Maria Hedman hjälper mig. Genom töcknet av värkar frågar hon om barnafadern: Vem har lägrat dig?

För både kvinnan och barnet var födandet riskfyllt. Dålig hygien och få hjälpmedel i fattiga och trånga hem bidrog till en hög dödlighet.

Arsenalsgatan mot Jakobs torg

Okänd konstnär (signerad N.B.) 1790-tal.

En familj går gatan fram längs med muren mot Kungsträdgården. Till höger syns ytterligare ett par i vaktkuren vid ingången till trädgården.

Ur Stadsmuseets samlingar (SSM 21435)

Kopparbunke

Muddringsfynd från Riddarholmskanalens södra del.

Bunken användes för att värma vatten över öppen eld.

Ur Stadsmuseets samlingar (SSM 16749)

Mössa

Gjord i siden för ett litet barn, 1700-talets andra hälft.

Mössan hittades vid ombyggnad i kvarteret Pollux 11, Stora Hoparegränd 6 i Gamla stan.

Ur Stadsmuseets samlingar (SSM 36778)

Uppdaterad