Januari 1798

Teckning av två kvinnor varav en är gammal och ligger för döden i sin säng. Den andra kvinnan sitter bredvid.
Sjuk gumma liggande i sängen. Elias Martin.

Maja Stina levde sina sista år i ett hus som hon och maken Erik Lindståhl köpt vid Maklersgatan på Södermalm (nuvarande Timmermansgatan 25).

Erik Lindståhl arbetade som stämpeldräng i Hall- och manufakturrätten, en tillsynsmyndighet för fabriker och manufakturer. Hallrätten hade sina lokaler på andra våningen i Södra stadshuset (nuvarande Stadsmuseet).

Maria Christina Lindståhl, född Kiellström, dog i januari 1798, enligt läkarutlåtandet av obstruktion (förstoppning). Möjligheterna att hjälpa en sjuk person var mycket begränsade. ”Obalans i kroppsvätskorna” var en vanlig förklaring till sjukdom. Detta behandlades med åderlåtning och lavemang. Apotekarna kunde också erbjuda olika mer eller mindre effektiva piller och salvor tillverkade av örter.

Medicinschatull

1700-talets mitt, i plommonträ, alm och almrot. Troligen tillverkat av J Chr Linning

I locket en delad skiva av trä försedd med gångjärn. Låda med högerupphängd dörr. Dörren upptill försedd med lås med nyckelskylt av mässing. Lådans övre del inredd med 3 större och 15 mindre fack fodrade med sämskskinn(?). I facken flaskor, nyckel samt ett brunt kautschukliknande oregelbundet stycke. Närmast under facken 2 större lådor av trä, i botten av lådan 3 mindre. Lådornas framsidan i faner och med liten knopp av mässing. I den vänstra större lådan 4 plåtaskar med lock och handtag av vriden ten. I den mindre mittlådan en liten glasflaska. 

Ur Stadsmuseets samlingar (SSM 39048)

Lavemangspip

Gjord i ben eller horn

Jordfynd från kvarteret Bootes i Gamla stan.

Ur Stadsmuseets samlingar (SSM 59490)

Hallstämpelavtryck

Gjord i lack

Centralt en krona och därunder "STOCKHOLMS HALLSTEMP."

Ur Stadsmuseets samlingar (SSM 6320)

Blyplomber

från Hallrätten i Södra stadshuset. På ena sidan två ullsaxar inom bladkrans, på andra sidan texten ”HALLSTEMPEL” och ”klotnystan”

Jordfynd från kvarteret Lycaon 7, Klockgjutargränd, Gamla stan.

Ur Stadsmuseets samlingar (SSM 8369)

Pantbrev

Detta är det enda kända exemplet på Maja Stinas egenhändiga namnteckning. Från 1796

Pantbrevet visar att paret Lindståhl lånade 186 riksdaler med huset på Timmermansgatan som pant.

Ur Stadsmuseets Bellmansamling.

Uppdaterad