Goodwins vackra Stockholm

Kornigt gammalt fotografi: en kvinna står på en höjd med utsikt över staden och blickar ned.
Kompaniets terrass, 1918.
Kornigt gammalt fotografi: en äldre version av Katarinahissen med öppna fackverk.
Katarinahissen, 1918.
Kornigt gammalt fotografi: gatukorsning i snömodd, människor gående på gångbanan.
Gustav Adolfs torg, 1918.
Kornigt gammalt fotografi: Människor och en bil tar sig fram i en snöig gatukorsning.
Jacob i tö, 1915.
Kornigt gammalt fotografi: rökmoln från ett ånglok på en bro över vatten i stadsmiljö.
Järnvägsbron, 1915.
Kornigt gammalt fotografi: ett snöigt Norrmalmstorg med spårvagnsspår.
Norrmalmstorg, 1918.

Följ med tillbaka till det tidiga 1900-talets Stockholm i fotopionjären Henry B Goodwins ikoniska bilder.

12 februari–2 oktober 2022
Kafévalvet, plan 0. Fri entré

Utställningen omfattar ett 30-tal fotogravyrer i original ur det handgjorda praktverket ”Vårt vackra Stockholm” från 1920, liksom ett 40-tal bilder ur Stadsmuseets egen samling i form av storbildsprojektioner. Genom ett samarbete med Svenska Fotografers Förbund visas även fotografens kameror för första gången för allmänheten.

Gåtfull person med mångsidig yrkesbana

Henry B Goodwin (1878–1931) var en gåtfull person, som med outtröttlig glöd verkade inom flera till synes oförenliga yrken. Först som kunskapsrik språkforskare, därefter som orädd debattör, fotograf och författare och sist i livet som nytänkande trädgårdsexpert. Ändå är det som fotograf han imponerar mest, trots de få åren i yrket. Mellan åren 1915 och 1930 kom Stockholmsfotografen Goodwin att med sin romantiska jugendestetik dominera den fotografiska scenen i Sverige.

Pionjär inom konstfotografi

Inom den artistiska fotografin kom Goodwin att bli en djärv pionjär. 1915 genomförde han den första separatutställningen med konstfotografi i Sverige. I text och fotografi gav han senare ut bok efter bok, som kom att stärka en hel yrkeskårs självförtroende. Goodwin introducerade internationell fotografi för en oerfaren hemmapublik och presenterade sina egna och andra kollegers bilder utomlands. Sammantaget stärkte han fotografins ställning som fullvärdig konstform, som ingen tidigare gjort. Många har därefter fängslats av Goodwins vackra fotografier och förtrollats av hans egensinniga personlighet.

Handgjort praktverk om Stockholm

År 1920 gav Goodwin ut ”Vårt vackra Stockholm”, den kanske mest exklusiva fotobok som skapats i vårt land. Den blev ett unikt praktverk med en begränsad upplaga om 200 numrerade exemplar, där utgåvan var beställd i förväg. Tjugofem av samtidens betydande författare och konstnärer hade bjudits in av Goodwin för att var och en i ord och bild hylla Stockholms stad. Av bokens nära femtio illustrationer stod Goodwin själv för merparten, trettionio fotogravyrer, där var och en trycktes på konstpapper och klistrades in för hand. Bilderna togs med för den tiden liten kamera, ofta en fickkamera, och genomgick en komplicerad förädling.

Text: Bruno Ehrs

Henry B Goodwins fotografiska utrustning

Foto: Björn Axel Johansson/Svenska Fotografers Förbund

Ida Goodwin, Henrys änka, skänkte hans kameror och annan fotoutrustning till Svenska Fotografers Förbund under sent 1950-tal/tidigt 1960-tal. Den fotografiska apparaturen har i ett halvt sekel förvarats i kansliets arkiv och visas nu för första gången för allmänheten.

I samarbete med Svenska Fotografers Förbund

Digitala Stadsmuseet

Se Goodwins originalfotografier i Stadsmuseeets samling.

Digitala Stadsmuseets webbplats

Följ med i utställningen

Uppdaterad