Tillfälliga utställningar

Stadsmuseets tillfälliga utställningar fördjupar och ger perspektiv på stadens historia. De bygger på forskning och kunskapsutveckling och ger dig som besökare möjlighet att ta del av det mångskiftande och rika kulturarv som gömmer sig i museets samlingar.

Arkiv: Tidigare utställningar

Uppdaterad