Handelsstaden 1720–1860

Två kvinnor sitter på en soffa; den ena spelar gitarr.
Slå dig ned hemma hos Josabeth Sjöberg på Södermalm. Foto: Mattias Ek.

Vi besöker den gulmålade staden där handelsmännen blir förmögna medan vanligt folk lever sina korta liv i lort.

Staden är smutsig och trång och rent vatten är en bristvara. Regnvatten tillhör husägaren och kan vara en löneförmån. Medellivslängden är 35 år, kortare än på landsbygden.

Från sitt hus kan den förmögne handelsmannen Schwan se ut över Skeppsbron där handelsfartygen ligger tätt och varor lastas på och av.

Kika in genom fönstret. Här sitter Schwan i morgonrocken och skriver brev. Foto: Mattias Ek.

Teatern är ett populärt nöje och ett av få ställen där människor från olika samhällsklasser kan mötas.

Här kan du själv kliva upp på scenen tillsammans med tidens stora artister Emilie Högqvist och Jenny Lind. Foto: Mattias Ek.

Uppdaterad