Hitta i huset

Här kan du se vad som finns på Stadsmuseets tre (och ett halvt) plan.

Plan 0

Du kommer till plan 0 via trappor eller hiss från torget ovanför. Här nere vid borggården finns Stadsmuseets entré med informationsdisk, butik, introduktionsrum, kapprum och matsäcksrum (det heter nu Mellanrummet). Det finns en tillfällig utställning med en egen ingång för dig med rullstol eller barnvagn. Bredvid informationsdisken finns toaletter varav en är tillgänglighetsanpassad och har skötbord. Här finns även en hjärtstartare.

På motsatta sidan av våningsplanet finns museets kafé, med tillgänglighetsanpassad toalett. Här finns också utställningsrummet Kafévalvet.

Plan 1

Trappan och hissen i mitten av huset leder upp hit till plan 1. Till vänster om trappan börjar Stockholmsutställningen med delen Kungens stad. Utställningen forsätter till höger om trappan med Huvudstaden. Här finns även vårt bibliotek och forskarrum som heter Salongen samt en tillgänglighetsanpassad toalett med skötbord. I Källarstugan har vi olika program.

Plan 2

Till vänster om trappan i mitten av huset finns utställningens delar Industristaden och Modern stad samt toaletter. Till höger om trappan finns Handelsstaden och toaletter varav en är tillgänglighetsanpassad. Hörsalen är utrustad med hörslinga.

Plan 3

Till vänster om trappan mitt i huset finns utställningens del Stad i världen och toaletter. Till höger om trappan finns tillfälliga utställningar – om du har rullstol eller barnvagn följer du skyltarna dit från hissen. I Bellmanrummet har vi olika program.

Det finns ett till litet våningsplan som man bara kan nå via en ganska brant trappa. Här på uppe på plan 3,5 finns Familjen Pihlqvists hem.

Mer om tillgänglighet

Stadsmuseet vill vara ett museum för alla. Här ska så många som möjligt kunna ta del av så mycket som möjligt på sina egna villkor. Läs mer om tillgänglighet i Stadsmuseet

Uppdaterad