c/o Stadsbiblioteket: På väg – ensamkommande ungdomar

Ali, foto Johan Stigholt.

I en vandringsutställning skildras relationen mellan personal och boende, glädjeämnen och svårigheter, och vad som händer när man flyttar.

Stadsbiblioteket, Sveavägen 73
27 mars–20 april. Fri entré

Vernissage tisdag 28 mars 19.00

Stadsmuseet har i ett projekt under år 2015/2016 följt och intervjuat ungdomar och personal på ett boende i södra Stockholm. Erfarenheterna har samlats in i form av texter och fotografier. En del av dokumentationen visas nu i utställningen.

Ungdomar som flyr från sina hemländer och kommer till Sverige utan sina föräldrar placeras ofta att bo på ett ungdomsboende, i ett HVB-hem (hem för vård eller boende). Under tiden ungdomarna söker uppehållstillstånd, nyligen har fått permanent uppehållstillstånd eller får avslag på sin ansökan, kan relationerna på boendet vara det enda stabila som de kan söka trygghet i.

Vandringsutställning 2016–2017

Utställningen har tidigare visats på Farsta bibliotek, 11–30 oktober 2016 samt på Stadsarkivet, november 2016. 

För mer information, kontakta johan.stigholt@stockholm.se

Utställningen är producerad med bidrag från Kulturrådet