På plats i Östberga

Stadsmuseet dokumenterar vardagslivet i Östberga och samlar in berättelser om liv och livsvillkor.

Stadsmuseet på plats

Sedan 2015 prövar Stadsmuseet nya arbetsmetoder. Tanken är att utnyttja den period då Södra stadshuset är stängt för ombyggnad till att möta fler stockholmare.

Vi vill bjuda in människor så att de får berätta sin historia, blir lyssnade på och får möjlighet att ta del av andras berättelser. Detta kan stärka både identitet och tillhörighet. Genom ett digitalt webbformulär: Det här är mitt Östberga samlar vi in Östbergabornas berättelser.

Människor ska få en chans att möta museets olika verksamheter i närheten av där de bor eller verkar. Barn och ungdomar ska få tillgång till platsens historia. I Stadsmuseets projektblogg bloggar vi om våra aktiviteter i Östberga. Följ oss även på Instagram!

Stadens historia fylls på med berättelser från många platser och av människor med olika erfarenheter. Resultatet av arbetet redovisas löpande på olika sätt, men ska också ingå i Stadsmuseets nya basutställning som öppnar under 2018. I kalendariet kan du ta del av kommande programaktiviteter.

Projektet pågår 1 januari 2016–31 december 2017 och riktar sig till boende och verksamma i Östberga med omnejd samt alla stockholmare i samtiden och i framtiden.

Kontakt

Anna Ulfstrand, projektledare och enhetschef på dokumentationsenheten. E-post: anna.ulfstrand@stockholm.se. Telefon: 08-508 31 555.

Anna Brodow Inzaina, projektkommunikatör. E-post: anna.brodow.inzaina@stocksholm.se. Telefon: 08-508 31 602

Uppdaterad