Att beställa bilder

Slottet sett från Strömkajen. I förgrunden parkerade taxibilar. Passagerarbåt Saxaren ligger förtöjd. Foto: Åke Järnesjö Bildnr DIA4263

Stadsmuseet har en egen produktionsavdelning för framställning av fotografier ur museets samlingar. Beställningar görs via:
Stadsmuseet c/o Stadsarkivet
Faktarummet på besök
Kungsklippan 6, Kungsholmen. 
Faktarummet

Sommarstängt för bildproduktion

Bildproduktionen är stängd 10 juli–13 augusti. Sista ordinarie beställning (ej express) måste göras senast 22 juni för att bilderna skall hinna levereras före stängningen. Om du vill beställa en större mängd bilder ber vi dig kontakta oss så får du leveransbesked!

Prislista och leveransvillkor

Prislista bildframställning, uppdaterad 1 april 2015

Bildanvändning/Leveransvillkor, uppdaterade 1 april 2015

Image orders, price list 2015

Use of images/Conditions of sale 2015

Utskrifter

Utskrifter som du kan göra själv på plats på Stadsarkivet: 2 kronor styck.

Utskrifter vid frågedisken: A4, 4 kronor; A3, 8 kronor.

Inventeringar och rapporter

De flesta byggnadsinventeringar, arkeologiska rapporter och motsvarande finns tillgängliga på Digitala Stadsmuseet.

Beställning av bildfiler och fotografiska kopior

Beställning av bilder/bildfiler gör du bäst på plats i Stadsmuseet c/o Stadsarkivet Faktarummet på besök, Kungsklippan 6, Kungsholmen. Personal finns till hands för hjälp och information. Det går även att skicka in en beställning som vanlig e-post. Meddela då fullständig fakturaadress inklusive organisations- eller personnummer.

Digitala bildfiler

För filstorlekar, se Prislista bildframställning (högst upp på sidan). Leverans sker via server.

Fotografiska kopior (svartvita eller färg)

Fotografiska kopior kan beställas i olika storlekar, se: Prislista bildframställning. Observera att de i prislistan angivna formaten är cirkamått – våra olika negativformat gör att formaten och proportionerna kan avvika något. Om du har några frågor kring detta så ta upp dem i samband med att du gör beställningen.

Leveranstid

10 arbetsdagar. Förtur (express) mot särskild avgift (se Prislista bildframställning högst upp på sidan). För större beställningar och beställningar av konst- eller föremålsbilder: kontakta Faktarummet på e-post: faktarummet.stadsmuseet@stockholm.se för besked.

Leveranssätt och betalning

Bilder levereras via server eller postas. För fakturering behöver vi fullständig adress inklusive organisationsnummer eller personnummer. Fakturan skickas separat.