Norr Mälarstrand

Flygfoto, Norr Mälarstrand på Kungsholmen. Foto: Ingrid Johansson/Stadsmuseet

Stadsantikvarien och Stadsmuseets chef Ann-Charlotte Backlund kommenterar remissvaret beträffande förslag till förändringar på Norr Mälarstrand (kvarteret Stuvaren 1).

Det som karaktäriserar Stockholm är de öppna vattenrummen med vyer och utsikter från olika håll mot de många öarna. Det värnar Stockholms stad om i sin översiktsplanering, det är alltså inte bara en fråga för Stadsmuseet.

På många håll i Stockholm byggs det bryggor och anläggningar i vattnet som påverkar den öppna vattenytan. På kajen vid Norr Mälarstrand föreslås en byggnad som är närmare 200 kvadratmeter stor, och som påverkar hur man upplever kajlinjen och strandpromenaden.

Läs remissvaret (pdf, 186 kilobyte)

Sidan publicerades 2015-05-29