”Astoriahusets” flygelbyggnad

Foto: Ingrid Johansson

Stadsmuseet säger nej till rivning av byggnaden från år 1873 vid Nybrogatan.

Byggnaden uppfördes 1873 som bostadsfastighet. På 1920-talet byggdes huset om och biografen Astoria inrymdes.Byggnaden bevarar trots ombyggnader sin karaktär från 1870-talet och ingår i årsringen det sena 1800-talets stadsbyggande.

Museet anser att den klassiska stenstaden på malmarna ska värnas och menar att en rivning av flygelbyggnaden är ytterst ovarsam och inte bör ske.

Hämta och läs remissvaret i sin helhet(pdf, 41,2 kilobyte)

Sidan publicerades 2015-09-23