Rossanders donationsfond

Från Stiftelsen Gunhild och Sigrid Rossanders donationsfond utdelas forskningsanslag för att främja vetenskaplig forskning rörande äldre bebyggelse inom Stockholms stad. Fonden delar ut medel 1–2 gånger per år.

År 2017 är det hundra år sedan författaren Per Anders Fogelström föddes. Vi välkomnar därför särskilt ansökningar som anknyter till Fogelströms författarskap och gärning. Det kan handla om 1700–1800-talets enklare bostadsmiljöer, barns miljöer och namn-givning av gator och torg.

Sista ansökningsdag för 2017 är 15 maj.
Skicka din ansökan till stadsmuseet@stockholm.se

För vidare upplysningar kontakta

Ann-Charlotte Backlund, stadsantikvarie, 08-508 315 60,
ann-charlotte.backlund@stockholm.se

Hedvig Schönbäck, antikvarie, 08-508 315 63,
hedvig.schonback@stockholm.se

Ur fondens stadgar

”§1. Stiftelsen ”Gunhild och Sigrid Rossanders Donationsfond” är grundad till förverkligande av systrarna leg. läkaren Gunhild Rossander och fröken Sigrid Rossanders testamentariska förordnande av den 29 mars 1972, varigenom Stiftelsen insattes såsom universalarvinge efter dem. /.../

§2. Ändamål och huvudman
Stiftelsen skall ha till uteslutande ändamål att främja vetenskaplig forskning rörande äldre bebyggelse inom Stockholms stad.

Huvudman skall vara Stockholms kommuns Museinämnd eller det kommunala organ som framledes kan komma att träda i dess ställe ...”

Rossanders donationsfond, stipendiater 2005–2016