Utställningar

Vi gör så att du kan ta del av Stockholms berättelser.

Stockholms historia, nutid och framtid är själva utgångspunkten för utställningarna, och de kan ha olika inriktning eller tematik. Stadsmuseet visar dels utställningar som står längre perioder dels sådana som är tillfälliga.

Enheten ansvarar för produktionen av utställningar och de publika lokalerna i Stadsmuseet. För tillfället är stadsmuseibygganden stängd för renovering och vi öppnar åter under 2018.

Enheten har även museilägenheter och filialer på stan som berättar om Stockholms historia, skildrad genom en bostad eller en lokal och de människor som en gång levde och verkade där.

När museibyggnaden är öppen ansvarar utställningsenhetenför det publika bemötandet i Stadsmuseet med entré och butik.

Visitors Center i Världsarvet Skogskyrkogården hör också till enhetens uppdrag.

Hans Öjmyr, chef för utställningsenheten, även publik chef för Stadsmuseet. Projektledare för utställning om Stockholms historia som öppnar 2018.
Kontakt: 08-508 316 31 hans.ojmyr@stockholm.se

Helena Arfalk, samordnare av publik verksamhet på Världsarvet Skogskyrkogården
Kontakt: 08-508 315 51 helena.arfalk@stockholm.se

Johnny Karlsson Kern, föreståndare för Stadsmuseets butik
Kontakt: 08-508 316 30 johnny.karlsson.kern@stockholm.se

Lin Annerbäck, antikvarie och ingår i projektgruppen som arbetar med utställning om Stockholms historia som öppnar 2018.
Kontakt: 08-508 318 02 lin.annerback@stockholm.se

Pontus Rudberg, antikvarie och ingår i projektgruppen som arbetar med utställning om Stockholms historia som öppnar 2018.
pontus.rudberg@extern.stockholm.se

Ingrid Dyhlen-Täckman, antikvarie, Stadsmuseets museilägenheter och filialer
Kontakt: 08-508 315 72 ingrid.dyhlen@stockholm.se

Susanne Deist, utställningsformgivare
Kontakt: 08-508 318 09 susanne.deist@stockholm.se