Stab och kommunikation

Vi verkar i Stadsmuseets kulisser.

Vi arbetar med kommunikation, fastighets- och säkerhetsfrågor, administration, ärendehantering, utveckling och uppföljning. Vi koordinerar även den programverksamhet som produceras.

Kommunikationsverksamheten ansvarar för avdelningens interna och externa kommunikation, presskontakter, redaktörskap för webbplatserna samt intranätet, marknadsföring av verksamheten så som exempelvis böcker, utställningar och program.

Sara Claesson, kommunikations- och stabschef
Kontakt: 08-508 316 09 sara.claesson@stockholm.se
Ansvar: kontakter med press och media.

Göran Berselius, kommunikatör
Kontakt: 08-508 316 45 goran.berselius@stockholm.se
Ansvar: kontakter med press och media, koordinerar Stadsmuseets externa kommunikation. Redaktör för Stadsmuseets webbplats.

Katinka Bergvall, antikvarie och kommunikatör
Kontakt: 08-508 317 05 katinka.bergvall@stockholm.se
Ansvar: Redaktör för Medeltidsmuseets webbplats. Webbkommunikatör sociala medier. Tar emot synpunkter kring Digitala Stadsmuseet.

Maria Avellone Neel, kommunikatör
Kontakt: 08-508 316 01, maria.avellone.neel@stockholm.se
Ansvar: Fogelströmåret 2017.

Torvald Olsson-Sundelin, programproducent
Kontakt: 08-508 316 38 torvald.olsson-sundelin@stockholm.se
Ansvar: producerar och koordinerar programaktiviteter och stadsvandringar.