Lärande

Vårt lärande väcker nyfikenhet och skapar en känsla för vår stads historia.

Lärandeenheten ansvarar för den pedagogiska verksamheten på både Stadsmuseet och Medeltidsmuseet. Däri ingår bokningen, visningar och vandringar för olika målgrupper samt Hantverkstan på Medeltidsmuseet. Dessutom ingår ansvar för Medeltidsmuseets entré och butik.

I lärandeenheten ingår även Faktarummet som är Stadsmuseets forskarsal. Här visar vi dig hur man söker bland fotografier, kartor, byggnadsinventeringar, pressklipp, böcker och andra samlingar. Om du inte har möjlighet att besöka oss besvarar vi frågor på telefon, via e-post eller brev.

Vi har ett mångfaldsperspektiv och kan göra visningar och vandringar för människor med särskilda behov. Vi vill också utveckla ett kritiskt tänkande kring de historiska källorna. Men framförallt vill vi bidra till ett lustfyllt lärande med det goda berättandet i fokus.

Tina Rodhe, chef för lärandeenheten, samt platschef för Medeltidsmuseet.
Kontakt: 08-508 318 04 tina.rodhe@stockholm.se

Anna Seidevall-Byström, antikvarie och museipedagog
Kontakt : 08 508 316 58, anna.seidevall-bystrom@stockholm.se
Huvudansvar: Stadsmuseets skolverksamhet och lovverksamhet för skolbarn.
Pedagogiskt ansvarig för världsarvet Skogskyrkogården. Arbetsområden:
Pedagogisk utveckling av verksamhet för skolbarn samt program, visningar och vandringar för alla åldrar. Utställningar, familjeprogram, kontakt med skolan.

Elisabeth Brenning, antikvarie och museipedagog
Kontakt: 08-508 316 44, elisabeth.brenning@stockholm.se
Arbetsområden: Pedagogisk utveckling av verksamhet med Stadsmuseets kommande basutställning, program, visningar och vandringar för alla åldrar. Ansvarig för museets museilägenhet i Tensta, familjeprogram, kontakt med förskola och skola åk 0–3.

Kersti Lilja, antikvarie och producent
Kontakt: 08-508 315 56, kersti.lilja@stockholm.se

Annika Jägerholm, antikvarie i Faktarummet (som nu finns på Stadsarkivet)
Kontakt: 08-508 317 16, annika.jagerholm@stockholm.se

Maria von Scheele, antikvarie i Faktarummet (som nu finns på Stadsarkivet)
Kontakt: 08-508 316 60, maria.vonscheele@stockholm.se