Kulturmiljö

Vi definierar, beskriver, bevarar och värnar kulturhistoriska värden hos byggnader och miljöer i Stockholms stad.

Arbetet omfattar bebyggelse, kulturlandskap samt parker- och grönområden från alla tider i både inner- och ytterstaden. Enhetens byggnadsantikvarier och arkeologer tar fram kunskapsunderlag för museets kulturhistoriska klassificering, granskar förslag till ombyggnader, rivningar och detaljplaner, medverkar i stadens planeringsarbete, deltar med antikvarisk medverkan vid ombyggnader och renoveringar samt samordnar stadens fornvård. Arbetet innefattar även kunskapsspridning och rådgivning i byggnadsantikvariska frågor.

Ylva Blank, enhetschef
Kontakt: 08-508 316 50, ylva.blank@stockholm.se

Ida Holsner, byggnadsantikvarie/handläggare
Kontakt: 08-508 315 89, ida.holsner@stockholm.se

Signe Wirdby, byggnadsantikvarie/handläggare
Kontakt: 08-508 316 13, signe.wirdby@stockholm.se
Arbetsområden: detaljplaner, bygglov, webbsidor om byggnadsvård.

Klara Johansson, byggnadsantikvarie/handläggare
Kontakt: 08-508 317 32, klara.l.johansson@stockholm.se
Huvudansvar: det gröna kulturarvet, byggsvar.
Arbetsområden: det gröna kulturarvet, detaljplaner, bygglov, kulturhistorisk klassificering, rådgivning, byggnadsminnen, byggnadsvård, byggsvar. Kontaktperson för Stockholms miljöförvaltning.

Magnus Rönn, byggnadsantikvarie/handläggare
Kontakt: 08-508 315 80, magnus.ronn@stockholm.se
Huvudansvar: Byggsvar.
Arbetsområden: detaljplaner, bygglov, rådgivning, kulturhistorisk klassificering, byggnadsminnen, byggnadsvård.

Gunilla Söderlund, byggnadsantikvarie/handläggare
Kontakt: 08-508 315 58, gunilla.soderlund@stockholm.se
Huvudansvar: bygglov, Byggsvar.
Arbetsområden: detaljplaner, bygglov, rådgivning, kulturhistorisk klassificering, skolor, byggnadsminnen, belysning av byggnader, Byggsvar, Nationalstadsparken. Kontaktperson för Stockholms stadsbyggnadskontor, Skolor i Stockholm AB (SISAB).

Staffan Hansing, byggnadsantikvarie/handläggare
Kontakt: 08-508 31 750, staffan.hansing@stockholm.se
Huvudansvar: detaljplaner.
Arbetsområden: detaljplaner, bygglov, byggnadsminnen, rådgivning, kulturhistorisk klassificering, byggnadsvård.

Lisa Sarban, byggnadsantikvarie/handläggare
Kontakt: 08-508 315 52, lisa.sarban@stockholm.se
Huvudansvar: kulturhistorisk klassificering, digitala kartor och bebyggelseregistret, arkeologiska frågor i detaljplaner och bygglov.
Arbetsområden: detaljplaner, bygglov, rådgivning, kulturhistorisk klassificering, byggnadsminnen, byggnadsvård, kulturhistorisk klassificeringskarta, bebyggelseregistret, arkeologiska frågor i detaljplaner och bygglov.

Elisabeth Ek, byggnadsantikvarie
Kontakt:08-508 315 66elisabeth.ek@stockholm.se
Arbetsområden: bygglov, detaljplaner, byggnadsvård, Stockholms fastighetskontor, Stadsholmen AB.

Hanna Gårdstedt, byggnadsantikvarie (föräldraledig)
Kontakt: 08-508 315 64, hanna.gardstedt@stockholm.se
Kontaktperson för Stockholms kyrkogårdsförvaltning.Arbetsområden: detaljplaner, bygglov, byggnadsminnen, rådgivning, kulturhistorisk klassificering, byggnadsvård.

Uppdaterad