Dokumentation

Vi ser till att kunskapen om Stockholm växer.

Vi bidrar till att kunskapen om Stockholms bebyggelse och stockholmarnas levnadsvillkor då och nu växer. Genom utställningar, föredrag och publikationer kan alla ta del av vårt arbete. Fotografernas bilder utgör en viktig del i arbetet. Många projekt drivs på uppdrag, eller som samarbeten, med stadens olika förvaltningar, bolag eller andra organisationer.

Arkeologerna utför arkeologiska undersökningar när flydda tider blottläggs i samband med byggnation. Enhetens byggnadshistoriker bidrar med sin specialkompetens som sträcker sig från spåren av medeltid till de hus som byggs idag. Etnologernas fokus ligger på stockholmarnas liv och erfarenheter. Genom arkivstudier berättar vi om människor i staden som inte finns längre och genom intervjuer, frågelistor och fotografier samlar vi in samtidens berättelser. På enheten bedrivs också flera forskningsprojekt. Häringår även Stockholmia, som har i uppdrag att initiera, stimulera och ge ut angelägen forskning.

På dokumentationsenheten arbetar arkeologer, byggnadshistoriker, etnologer och fotografer med att dokumentera, undersöka och inventera Stockholm. Kontakta oss gärna för uppdrag!

Anna Ulfstrand, chef för dokumentationsenheten
Kontakt: 08-508 315 55 anna.ulfstrand@stockholm.se

Lena Lundberg, byggnadsantikvarie
Kontakt: 08- 508 315 67 lena.u.lundberg@stockholm.se
Ansvar: bebyggelsehistoria

John Hedlund, antikvarie och arkeolog
Kontakt: 08-508 315 74 john.hedlund@stockholm.se
Ansvar: arkeologi

Bo Larsson, antikvarie
Kontakt: 08- 508 315 71 bo.larsson@stockholm.se
Ansvar: samtidsdokumentation

Stockholmia – forskning och förlag

Rebecka Lennartsson, forskningsledare
Kontakt: 08-508 317 33 rebecka.lennartsson@stockholm.se
www.stockholmia.stockholm.se