Digitala enheten

Vi ser till att du kan hitta svar på dina frågor om Stockholms historia via digitalastadsmuseet.stockholm.se

Enheten står för drift och utveckling av Digitala StadsmuseetI enheten ingår även Stadsmuseets institutionsbibliotek, som vi också kallar Museibiblioteket.

Mikael Anteskog Adlerchef för digitala enheten
Kontakt: 08-508 316 99, mikael.anteskog.adler@stockholm.se

Siri Axensten, bibliotekarie
Kontakt: 08-508 316 54, siri.axensten@stockholm.se

Sören Lindström, IT-bibliotekarie
Kontakt: 08-508 317 06, soren.lindstrom@stockholm.se