Organisation & personal

Organisationsschema Stadsmuseet med Medeltidsmuseet och Stockholmsforskningen 2014
Organisationsschema Stadsmuseet med Medeltidsmuseet och Stockholmia

Stadsmuseet är en del av Stockholms stad. Museet tillhör en avdelning som kallas för Stadsmuseet med Medeltidsmuseet och Stockholmia, vilken ingår i Stockholms kulturförvaltning.

Avdelningen Stadsmuseet med Medeltidsmuseet och Stockholmia

Ann-Charlotte Backlund, avdelningschef, museichef för Stadsmuseet och Medeltidsmuseet samt stadsantikvarie.

Kontakt: 08-508 315 60 ann-charlotte.backlund@stockholm.se

Lista över Stockholms stadsantikvarier

Stadsmuseet berättar om Stockholm via utställningar, lärande och publik verksamhet. Vi arbetar med kulturmiljö- stadsbyggnadsfrågor samt arkeologi. Vi ser till att stadens och museets samlingar bevaras och i Faktarummet kan du få hjälp att forska om Stockholms historia. För tillfället är Stadsmuseets byggnad stängd för renovering och öppnar åter under 2018 med en helt ny utställning som berättar om Stockholms historia. Under tiden träffar du oss på stan då vi stadsvandrar varje dag och Faktarummet träffar du på Stadsarkivet.

Chef Stadsmuseet

Ann-Charlotte Backlund, museichef och stadsantikvarie

Utställningar Stadsmuseet

Hans Öjmyr, enhetschef för utställningar samt platschef.

Lärande Stadsmuseet

Tina Rodhe, enhetschef för lärande.

Dokumentation Stadsmuseet

Anna Ulfstrand, enhetschef

Samlingar Stadsmuseet och Medeltidsmuseet

Gunilla Rehnström-Olander, enhetschef Annette Åström, biträdande enhetschef

Kulturmiljö Stadsmuseet

Ylva Blank, enhetschef

Digitala Stadsmuseet

Mikael Anteskog Adler, enhetschef

Stab och kommunikation

Sara Claesson, enhetschef

Stockholmia – forskning och förlag

Rebecka Lennartsson, forskningsledare.Stockholmia har som uppdrag att initiera, stimulera och ge ut angelägen forskning om Stockholm. www.stockholmia.stockholm.se

Medeltidsmuseet (Stadsmuseets systermuseum)

Tina Rodhe, kontaktperson för Medeltidsmuseet och enhetschef för lärande. Läs mer på www.medeltidsmuseet.stockholm.se

ICOM

Stadsmuseet är medlem i den internationella museiorganisationen ICOM.