Tillfälliga stockholmare

Kö utanför Hotellcentralens kontor på Stockholms central, 1955. Foto: Lennart af Petersens.
Öppettid
Onsdag 17 januari

18.00–19.00

Pris
100 kronor

För biljett, anmäl dig till via mejl till Samfundet S:t Erik

Plats
Gamla stan

Nicolaisalen, Själagårdsgatan 13

I en föreläsning får vi höra om alla de människor som haft Stockholm som tillfällig hemvist, från medeltid fram till idag.

Föreläsningen utgår från den nyutkomna boken ”Tillfälliga stockholmare”, där författare med olika ingångar skriver och berättar om hur sammansättningen av invånarna i staden ständigt varierat genom denna konstanta in- och utflyttning.

Vi får möta allt från diplomater och identitetsbytare till internationella konferensdeltagare, gästarbetare och flyktingbarn.

Stockholm har så länge staden funnits lockat till sig människor utifrån som inte har haft för avsikt att bosätta sig permanent i staden. De flesta har kommit som tillfälliga besökare, kanske turister, eller för att arbeta eller studera en avgränsad tid.

Andra, inte minst i senare tid, har kommit till Stockholm som flyktingar, och för en del av dem blir vistelsen i huvudstaden första anhalten på en resa mot ett nytt hem.

Alla dessa människor har fått möta en ny stad och dess invånare. Hur har de uppfattat staden och hur har staden uppfattat och bemött dem? Frågor som dessa är tidlösa men också brännande aktuella i en tid då vi lever i en global och mångkulturell värld där människors rörlighet är större än någonsin förr.

Tillgänglighet

Lokalen är utrustad med hörslinga.

Föreläsare: Anna Götlind

Arrangör: Samfundet S:t Erik

Boken är utgiven på Stockholmia, Stockholms stads eget förlag. Under kvällen finns bokbord med specialpris på ”Tillfälliga stockholmare”.