B som i Bromma

Ett dussin kvinnor arbetar med broderi av textilier som löper från stora högar i mitten.
Interiör från Tangens trådgardinfabrik. Foto: Bertil Höder, årtal 1940–1949.
Öppettid
Torsdag 4 januari

11.30–13.00

Pris
100 kronor

Köp biljett

Plats
Traneberg & Minneberg

Samlingsplats står på biljetten

Stadsvandra i Bromma och hör om barnrikehus, benmjölsfabriken, bollplaner och broar.

Här får du lära känna Brommas historia och utveckling fram till idag. Vi undersöker hur det gick till på 1700-talets omtalade krog i Traneberg och hör om socknens brännerier.

Vi gör nedslag i industriepoken där det fanns såväl karamellfabrik och glasbruk som produktion av benmjöl dygnet runt. Du får även en inblick i kvinnornas arbete på gardinfabriken som kom igång litet senare. Därefter tar vi en titt på bostadsepoken, som började med 1930-talets samhällsprojekt med lägenheter för barnrika familjer.

Guide: Michael Ketzel

Tillgänglighet

Det går bra att ta sig fram med barnvagn eller rullstol.

Vandringar hösten 2017/vintern 2018

Torsdag 12 oktober 11.30–13.00
Tisdag 21 november 11.30–13.00
Torsdag 4 januari 11.30–13.00