Tips: Att fostra ett folk

Skönsmons lärarkår.
Öppettid
Onsdag 13 december

13.00–13.45

Pris
Fri entré
Plats
Stadsarkivet

Kungsklippan 6
Karta

Föreläsning på Stadsarkivet: Hör om institutionen som skapades för samhällsstyrning men i stället skapade en grund för fritt tänkande.

I 1800-talets folkskola skulle lärarna och lärarinnorna fostra svenskarna att bli läskunniga, arbetsamma och gudfruktiga.

Den nya bildningsinstitutionen gav också folket redskap för att genomskåda och ifrågasätta den gällande ideologin.

Föreläsare: Christina Florin, Stockholms universitet

Föreläsningen är en del av serien Onsdagshistorier – ett samarbete mellan Stadsarkivet och Stockholms universitet.