Tips: Så har Stockholm beslutat

Under 1960-talet planerades och byggdes delar av tunnelbanenätet i Stockholm. I Kommuntrycket 1966 kan man läsa ett statutlåtande om hur politikerna planerade utbyggnad till Järvafältet, Täby, Botkyrka och Nacka.
Öppettid
Torsdag 7 december

17.30–18.30

Pris
Fri entré
Plats
Stadsarkivet

Kungsklippan 6
Karta

Arkivkväll på Stadsarkivet om en ny källa till alla fullmäktigebeslut sedan 1863.

Allt som debatterats och beslutats i Stockholms kommunfullmäktige sedan 1863 – kvinnors rösträtt, rivning av Klarakvarter, tunnelbanebygge – har nedtecknats i de så kallade kommuntrycken.

Stadsledningskontorets Kristina Holtzberg och Stadsarkivets Johan Gidlöf presenterar den nya databasen som gör Stockholms politiska historia digitalt sökbar.