Tips: Arkivlördag på Stadsarkivet– Leve Finland!

Finlands vapen förekom för första gången på Gustav Vasas gravmonument i Uppsala domkyrka. Det blev Finlands vapen vid självständigheten 1917. Före det användes vapnet som emblem för det svenska rikets områden öster om Bottniska viken 1809 och efter det som Kejserliga storfurstendömet Finlands vapen. Text: Yle. Bild: Livrustkammaren. CC BY-SA
Öppettid
Lördag 2 december

10.00–15.00

Pris
Fri entré
Plats
Stadsarkivet

Kungsklippan 6
Karta

Den 6 december 1917 blev Finland en självständig stat. Detta uppmärksammar Stadsarkivet genom att blicka tillbaka på de finländare som levt och verkat i vår stad.

Dagens Program

10.15 Välkomna – introduktion till dagen
Erik Iivonen spelar dragspel. Kaffe och tilltugg.

11.00 Finskan i Sverige – ett inhemskt språk förr och nu
Innan Sverige bröts itu 1809 utgjorde dagens Sverige och dagens Finland jämbördiga delar av ett och samma kungarike. Dagens Sverige har således också en finsk historia på samma sätt som dagens Finland har en svensk historia. Lennart Rohdin, minoritetssakkunnig.

11.45–12.15 Paus

12.15 Magasinsvisning
Följ med ner i Kungsklippan och möt finländare i Stockholm från förr. Guide: Peter Salomonsson, Stadsarkivet. Max 25 deltagare. Gratis biljett hämtas i frågedisken samma dag.

13.00 Sverigefinnar – en påminnelse om vår gemensamma historia
Under århundraden har farleden mellan Stockholm och Åbo transporterat folk, varor och trupper i båda riktningar. De historiska och kulturella spåren efter Stockholms finska befolkning finns än idag synliga i staden – bara man har ögon att upptäcka detta med. Föreläsare: Esko Melakari, minoritetskonsult.

14.00 Magasinsvisning
Följ med ner i Kungsklippan och möt finländare i Stockholm från förr. Guide: Peter Salomonsson, Stadsarkivet. Max 25 deltagare. Gratis biljett hämtas i frågedisken samma dag.

I samarbete med Sverigefinska riksförbundet