Tips: Arkivlördag på Stadsarkivet – Rotemannen

Roteman Carl August Lundberg (till vänster på bilden) i rote 13, Stadsgårdsroten, på Södermalm. Fotografiet är en gåva av Brita och Fredric Bedoire och finns på Stadsarkivet. CC-BY
Öppettid
Lördag 7 oktober

10.00–15.00

Pris
Fri entré
Plats
Stadsarkivet

Kungsklippan 6
Karta

Nu finns Stockholms hela befolkning från år 1878 till 1926 inlagd i den omfattande databasen Rotemannen.

Under det sena 1800-talet fick kommunalt anställda, så kallade rotemän, i uppdrag att sköta stadens folkbokföring. Deras noggrant nedplitade anteckningar om alla inom stadens gränser finns nu enkelt tillgängliga och sökbara.

Dagens program

11.00 Det 40-åriga arbetet med databasen Rotemannen
Föreläsare: Lillemor Björkman, Stadsarkivet.

12.00 Demonstration av databasen Rotemannen
Möt hela Stockholms befolkning kring sekelskiftet 1900. Föreläsare: Johan Gidlöf, Stadsarkivet.