Tips: Arkivlördag – Bellman och handskrifterna

Carl Håkan Essmar som Bellman i arbete vid sitt skrivbord. Foto: Mats Hayen.
Öppettid
Lördag 2 september

10.00–15.00

Pris
Fri entré
Plats
Stadsarkivet

Kungsklippan 6
Karta

En dag på Stadsarkivet om Bellmans visor och hur de kunnat bevaras fram till våra dagar.

I slutet av 1700-talet spreds visor framförallt genom avskrifter och handskrifter som kopierades från hand till hand. Bakom de tusentals visor av Carl Michael Bellman som bevarats från hans tid finns en stor mängd intressanta handskrifter och visböcker. Under denna Arkivlördag tittar vi närmare på några av dessa samlingar.

Dagens program

11.00 Bellman-mingel med kaffe och tilltugg

11.30 Källorna till Bellmans Bacchi Ordensdiktning 
Föreläsare: Peter Lind.

12.10 Kungliga Bibliotekets samlingar av Bellmanhandskrifter
Föreläsare: Fredrik Öberg.

12.45 Samuel Christian Wallen och Mathias Völschow – två stora vissamlare från 1700-talet
Föreläsare: Mats Hayen.

13.30–14.00 Vivat, klang! Carl Michael Bellman
Konsert med musikerna Peter Collin, Mats Schubert och Göran Eriksson.

I samarbete med Bellmanssällskapet