Sandsborgskyrkogården

Sandsborgskapellets västra gavel och huvudentré. Foto Mattias Ek.
Öppettid
Söndag 21 maj

12.00–13.30

Pris
100 kronor

Köp biljett

Plats
Gamla Enskede

Samlingsplats står på biljetten

Lär känna den lummiga kyrkogården i Gamla Enskede och besök kapellet som vanligtvis är stängt för besökare.

Sandsborgskyrkogården ligger precis norr om Skogskyrkogården. Den äldsta delen invigdes i maj 1895 och formades enligt tidens romantiska parkarkitektur. Samma år stod även Sandsborgskapellet klart, ritat av arkitekten Valfrid Karlson i en utpräglat nygotisk arkitektur.

Under tidigt 1900-tal utvidgades kyrkogården till dagens sträckning. På 1930-talet försågs kapellet med Sveriges då modernaste krematorium, och som idag är i det närmaste oförändrat. Idag används både kyrkogården och kapellet i ganska liten utsträckning men berättar en spännande historia om kyrkogårdskullor, fattiggravar och eldbegängelsens framväxt.

Under 2016 inventerades Sandsborgskyrkogården av Stadsmuseets byggnads- och trädgårdsantikvarie Daniel Hofling och fotografen Mattias Ek. Arbetet resulterade i en vård- och underhållsplan som ska användas i den framtida förvaltningen. Tanken är att planen ska vara en kunskapsbas för kommande planering, underhåll, ändringar och utveckling.

Daniel Hofling och Mattias Ek börjar med en kortare presentation i kapellet och du får därefter följa med på en vandring runt kyrkogården.

Läs och hämta hela rapporten i Digitala Stadsmuseet

Sträcka

Cirka 2 kilometer

Vandringar vår/sommar 2017

Söndag 21 maj 12.00–13.30
Söndag 10 september 12.00–13.30

Tillgänglighet

Vandringen är tillgänglig för personer med rullstol eller barnvagn, förutom att handikapptoalett saknas (vanliga toaletter finns).

I samarbete med kyrkogårdsförvaltningen