Gröndal – från kåkstad till tvärbanestad

Stadsvy med gatukorsning, spårvägsräls, låg byggnad mot gatan med butiker och konditori. Högre hus i vinkelform i bakgrunden.
Foto: Ingrid Johansson
Öppettid
Tisdag 25 april

18.00–19.30

Pris
100 kronor

Köp biljett

Plats
Gröndal

Samlingsplats står på biljetten

Vi vandrar i det som för inte så länge sedan var en litet ruffig och avlägsen förort men som på senare tid alltmer förenats med innerstaden.

Gröndal är en av Stockholms första förorter. Stadsdelen har utvecklats kontinuerligt från kåkstad till ett område med egen profil och närhet till övriga staden, inte minst sedan tvärbanans tillkomst.

Förutom gårdar från 1700-talet finns här byggnader från alla decennier från det sena 1800-talet och fram till idag. En blandad stadsmiljö som allt fler kommit att uppskatta.

I viktigt inslag i Gröndal är ”folkhemsarkitekturen”, bland annat i form av de världskända stjärnhusen som byggmästare Olle Engkvist skapade tillsammans med arkitekterna Sven Backström & Leif Reinius från slutet av 1940-talet och ett par decennier framåt.

Guide: Klas Lundkvist, antikvarie

Vandringar i vår

Tisdag 25 april 18.00–19.30
Tisdag 30 maj 18.00–19.30

Tillgänglighet

På grund av branta backar är vandringen inte tillgänglig för personer med barnvagn eller rullstol.