Kvinnliga rum i Södra Ängby

Tre kvinnor i eleganta dräkter.
Diskussion om politik och kvinnoarbete på Kvinnliga Kontoristföreningen, Drottninggatan 31. Från vänster okänd, Agda Rössel och Lisa Svanberg. Foto: Vimar Ericsson/SvD, 1951.
Öppettid
Måndag 24 april

18.00–19.30

Pris
100 kronor

Köp biljett

Plats
Södra Ängby, Bromma

Samlingsplats står på biljetten

I denna vandring tittar vi på funkisstaden Södra Ängby från en kvinnlig horisont och gör nedslag på några platser i området som varit viktiga för både kvinnor och barn.

Vad var bakgrunden till att Kvinnliga kontoristföreningens sommarhem Solhöjden uppfördes 1916/1917, och hur gestaltades välfärdssamhället i spädbarnshemmet vid Ängbyplan?

Vi vandrar i spåren av den tidiga kvinnorättsrörelsen och den institutionaliserade barnavården, som befann sig alldeles intill det traditionella livet som hemmafru i Södra Ängby på 30-, 40-, och 50-talet.

Hur har kvinnors villkor förändrats och vilka spår ser vi av dessa institutioner idag när spädbarnshemmet blivit förskola, kontoristyrket i sin dåvarande form inte längre finns och hemmafruarna arbetar heltid?

Guide: Susanne Höglin, antikvarie

Vandringar i vår

Tisdag 21 februari 11.30–13.00
Måndag 24 april 18.00–19.30
Söndag 28 maj 13.00–14.30

Tillgänglighet

Det går bra att ta sig fram med rullstol eller barnvagn.