Jugend och nationalromantik

Södra trappan i Stockholms Gamla Elektricitetsverk, Regeringsgatan 38. Foto: Lennart af Petersens, 1960.
Öppettid
Söndag 26 feb 13.00–15.00
Pris
100 kronor

Köp biljett

Plats
Norrmalm/Östermalm

Samlingsplats står på webben

Vi går på djupet i en kort men mycket speciell period i Stockholms bebyggelsehistoria, från slutet av 1800-talet och in i 1920-talet.

I slutet av 1800-talet influeras den klassicistiska arkitekturen och rutnätsstaden av nya formspråk från kontinenten: jugend med sin växtornamentik och nationalromantiken med sin tillbakablick på traditionella material och hantverk.

Några platser som vi stannar på är Drottninggatan, Eriksberg och Lärkstaden.

Guide: Eva Larsson, byggnadsantikvarie

Tillgänglighet

Det går bra att ta sig fram med barnvagn eller rullstol.

Denna vandring kan även bokas för grupp

Ett gammalt fotografi med snöig brygga och segelfartyg. Text: Vintra med Stadsmuseet.