c/o Medeltidsmuseet: Kvarteret som försvann

Ett mycket medfaret gårdshus, en man sitter överst på en stege och för anteckningar. Ovanför porten finns en så kallad medaljong med ett hästhuvud.
Öppettid
Onsdag 22 feb 18.00–19.00
Pris
80 kronor
Biljetterna släpps 15 maj

Köp biljett

Plats
Medeltidsmuseet

Strömparterren, Norrbro

Föreläsning utifrån en historisk, omfattande dokumentation som gjordes inför Sveavägens breddning runt år 1920.

Kvarteret Vargen, söder om Adolf Fredriks kyrka, närapå halverades då 1600-talsprojektet Sveavägen skulle avslutas efter tre hundra år.

Samfundet S:t Erik gjorde inför rivningen en mycket omfattande dokumentation av kvarterets historia, verksamheter och byggnader. Man fotograferade och gjorde uppmätningar.

Bygglovsritningarna finns idag i Stadsarkivets samlingar. De kan jämföras med samfundets uppmätningar som finns i Stadsmuseets samlingar. Tillsammans ger de en bild av vilka som var verksamma i kvarteret och vilka som bodde här.

Föreläsare: Klas Lundkvist, före detta antikvarie på Stadsmuseet

Tillgänglighet

Föreläsningssalen är utrustad med hörslinga

Arrangör: Stadsmuseeet i samarbete med Samfundet S:t Erik. Samfundets medlemmar anmäler sig till samfundets kansli.

Två databaser på webben

Ursprungliga bygglovsritningar, sök på ”Vargen”: Digitala Stadsarkivet

Dokument och fotografier, sök på ”Vargen”: Digitala Stadsmuseet

Inventeringen ”S:t Erikssamlingen”, Digitala Stadsmuseet

Ett gammalt fotografi med snöig brygga och segelfartyg. Text: Vintra med Stadsmuseet.